Trung tâm An toàn Lao động và công nghệ môi trường

      I. GIỚI THIỆU

 1. Tổng quan:
 • Tên tổ chức KH & CN: "Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường"
 • Tên giao dịch bằng tiếng anh: "Center for Occupational safety and Environmental Technology"
 • Tên viết tắt: COSENT
 • Trụ sở chính: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (08) 3775 5047
 • Email: cosent@tdt.edu.vn
 1. Giấy phép hoạt động kinh doanh:

         Chứng nhận số 228/ĐK-KHCN của Sở khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về chức năng và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường.

 1. Nhân sự quản lý

        Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi

 1. Chức năng
 • Nghiên cứu: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
 • Sản xuất: Sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường
 • Dịch vụ khoa học – công nghệ: Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, bảo hộ lao động; Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường và an toàn lao động; Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường và an toàn lao động theo Luật định; Tư vấn: quản lý hệ thống, thông tin, đào tạo bồi dưỡng về quản lý môi trường và quản lý an toàn lao động
 • Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký
 • Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - nhóm 4 theo thông tư 27/2013 - BLĐTBXH theo Chứng nhận số 3/2014/GCN của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện.
 1. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, Nhà Nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp vào công tác giảng dạy và áp dụng vào đời sống để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nhà Trường và dịch vụ khoa học công nghệ của Trung Tâm.
 • Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động
 • Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề, chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, an toàn lao động cho các cơ quan xí nghiệp Nhà nước và tư nhân. (Chứng chỉ và chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp)
 • Tìm kiếm nhu cầu thị trường, quan hệ khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký hết hợp đồng kinh tế với khách hàng trên cơ sở pháp luật hiện hành.
 • Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và dịch vụ cung ứng.
 • Từ chối các yêu cầu công việc của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và điều lệ Trung tâm.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trung tâm về sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng
 1. Thông tin liên hệ
 • Địa chỉ: Phòng C.005, Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại liên hệ:

         - Văn phòng: (08) 377 550 47

         - Giám Đốc: 0949 881 887 (Ths. Nguyễn Thúy Lan Chi)

         - Giáo vụ: 0975 442 501 (KS. Đặng Thị Cẩm Tú)

     II. CÁC KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 1. Khóa học An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)

          Chương trình học được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.

CHỨNG CHỈ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CẤP

 • Thời gian học:
  • Từ 18h00 – 20h30, tối thứ 7 hàng tuần;
  • Từ 08h – 16h30 cả ngày Chủ nhật hàng tuần.
 • Hình thức thi: Học và thi theo hình thức cuốn chiếu, thi sau khi kết thúc môn học.
 • Tổng thời gian học của toàn khóa: 08 tháng (chưa kể thời gian thi và các ngày nghỉ lễ tết).
 • Học phí: 16.000.000 đồng (16 triệu/học viên/toàn khóa). Học viên có thể đóng học phí thành 02 lần (lần 1 đóng ½ khi đăng ký, ½ số tiền còn lại học viên đóng trước khi học viên làm chuyên đề kết thúc khóa học)
 • Nội dung các môn học trong chương trình được trình bày cụ thể ở Bảng 1.

Bảng 1_Nội dung chương trình học toàn khóa

STT

TÊN MÔN HỌC

STT

TÊN MÔN HỌC

1

Pháp luật BHLĐ

15

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

2

Đại cương về Bảo hộ lao động

16

Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp

3

An toàn máy móc thiết bị

17

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và vận chuyển

4

Kỹ thuật an toàn điện

18

An toàn trong công tác Hàn

5

An toàn xây dựng

19

Thanh kiểm tra Bảo hộ lao động

6

Phương tiện bảo vệ cá nhân – Ergonomi

20

Đánh giá tác động môi trường và Luật Môi trường

7

An toàn làm việc trong không gian hạn chế

21

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động

8

Đánh giá tủi ro điều kiện lao động

22

Quản lý công tác Bảo hộ lao động

9

Thực hành đo đạc môi trường lao động

23

Tâm lý học lao động

10

An toàn thiết bị chịu áp lực

24

Kỹ thuật xử lý nước thải và CTR

11

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

25

Quản lý môi trường doanh nghiệp - SXSH

12

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp

26

OHSAS 18000 - ISO 14000

13

Thực hành sơ cấp cứu

27

Đi thực tế tại Doanh nghiệp

14

Kỹ thuật an toàn hóa chất

28

Chuyên đề cuối khóa

 

 1. Khóa học theo chuyên đề Bảo hộ lao động

CHỨNG NHẬN DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CẤP

 • Thời gian học:
  • Từ 18h00 – 20h30, tối thứ 7 hàng tuần
  • Từ 08h – 16h30 cả ngày Chủ nhật hàng tuần.
 • Hình thức thi: Học và thi theo hình thức cuốn chiếu, thi kết thúc môn vào tuần tiếp theo.
 • Hình thức học: Học viên có thể đăng ký học theo từng Module:
 • Khoa học Bảo hộ lao động
 • Kỹ thuật an toàn
 • Quản lý hệ thống Bảo hộ lao động
 • Quản trị môi trường doanh nghiệp
 • Thời gian học & học phí:
  • Module 1, 4: học 01 tháng. Học phí 3.500.000 đồng/1 Module.
  • Module 2, 3: học 2,5 tháng. Học phí 5.000.000 đồng/1 Module.
 • Nội dung môn học trong chương trình của từng Module cụ thể được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1_Nội dung chương trình học theo từng Module.

STT

MODULE 1 – KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

STT

MODULE 2 – KỸ THUẬT AN TOÀN

1

Đại cương về BHLĐ và MT doanh nghiệp

1

An toàn máy móc thiết bị

2

Pháp luật Bảo hộ lao động

2

Kỹ thuật an toàn điện

3

Phương tiện bảo vệ cá nhân

3

Kỹ thuật an toàn hóa chất

4

Tâm lý học lao động và Ergonomi

4

An toàn trong công tác Hàn

5

Đánh giá rủi ro điều kiện lao động

5

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng vận chuyển

6

 

6

An toàn xây dựng

7

 

7

An toàn thiết bị chịu áp lực

8

 

8

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

STT

MODULE 3 – QUẢN LÝ HỆ THỐNG BHLĐ

STT

MODULE 4 – QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

1

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

1

Kỹ thuật xử lý nước thải và chất thải rắn

2

Thanh kiểm tra bảo hộ lao động

2

Đánh giá tác động môi trường và luật môi trường

3

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động

3

Quản lý môi trường doanh nghiệp – SXSH

4

Quản lý công tác bảo hộ lao động

4

ISO 14000

5

Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp

5

OHSAS 18000

6

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp

6

 

7

Thực hành sơ cấp cứu

7

 

8

Thực hành đo đạc môi trường lao động

8

 

Ghi Chú:

 • Khi hoàn thành mỗi Module theo danh sách nêu trên, học viên sẽ nhận được chứng nhận của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Nếu học viên hoàn thành đầy đủ 04 module sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng về khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE).

 

 1. Nhận đào tạo các khóa học theo yêu cầu của doanh nghiệp

CHỨNG NHẬN DO TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CẤP

 

    III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tham quan công trình xây dựng
Tham quan công trình xây dựng
Khảo sát công trình
Khảo sát công trình